top of page
  • תמונת הסופר/תmichael skir

קומראןקומראן


התיירות האוונגלית נוצרית מתבססת רבות על אתרים כמו הפארק הלאומי קומראן,האתר מביא עדויות רבות על תחילתה של הנצרות .אתר זה הוא אתר חובה בתיירות ארץ ישראל ובתיירות הנוצרית לישראל.סיפור גילוי המגילות ,ע"י רועה צאן שכבשתו אבדה באחת המערות שמדבר יהודה (אחת מתוך 12),ניסה למכור אותה בכל המרבה במחיר ובדרך השתמש בהן לשריפה ולחימום....דרך מכירת המגילות לקנדו סוחר עתיקות בירדן, משם התגלגלו לניו יורק ועד הבאתן של המגילות בממבצע מורכב לישראל.

הפארק הלאומי קומראן הוא אחד מהגילויים הארכיאולוגיים החשובים במאה הנוכחית ובכלל.הוא לא רק מגולל בתוכו סיפור מדהים על כת ששרדה בחום ויובש ששמה לה למטרה להעתיק כתבים תנכיים וחוקי קבוצה ,אלא הוא עדות למה שהתרחש כאן בארץ ישראל במאה הראשונה והשניה לפני הספירה. כל מדריך תיירים בארץ ישראל יודע את העובדות ואת הפרטים אף מעטים אשר חקרו את חשיבותם של מגילות ים המלח.
מתוך הספרייה הדיגיטלית של מגילות מדבר יהודה על שם ליאון לויכת האיסיים והפארק הלאומי קומראן שופך אור על תקופה בין החשובות בעם ישראל ,במשך שנים ארוכות המחשבה השלטת ובראשה סוקניק אשר חפר וריכז את המחקר באתר,כי קהילת האיסיים הייתה קהילה שיתופית ביסודה, כאשר שמה לה למטרה ראשית להתנתק מ ירושלים "עיר החוטאים" ולחיות את חיי התורה כהלכתם.

אולם עם השנים התפתחה תאוריה מקבילה אשר הלכה והתחזקה ,כי קהילת יחד או כת האיסיים הם למעשה צדוקים או בני כהנים (וכאן הקשר המופלא בין כת זו ליוחנן המטביל וישו). האיסיים רואים היטהרות גם של הנפש והגוף והפרודים יחדיו. היטהרות הנפש היא גם היטהרות הגוף .

ספרות רחבה מאוד נכתבה בנושאי טהרה לוח שנה, מועדי חגים ,מועדים, כל אלה בנוסף, לכך חוקי הטהרה הנוקשים ...המזכירים מאוד את חוקי ספר דברים. ושמות.

האיסיים רואים הטהרות גם של הנפש הפרודים לא .רואים הבדל בין הנפש והיטהרות פיזית.


ראשית אתחיל בעובדות

רוב המגילות נכתבו על קלף ומיעוטן על גבי פפירוס, חלק מהספרות היא בארמית כלומר הגיעה עם גולי בבל .סה כ שוחזרו כ 950 כתבים, נמצאו 230 מגילות מקראיות או תנכיות וביניהן ספרי תהילים דברים ספר חנוך ישעיהו, ספר במדבר ירמיהו יחזקאל .....וכמובן החשובות למחקר היא זו של ישעיהו מגילת ספר דברים, יש לציין שזוהי העדות הקדומה ביותר שיש לכתבי המקרא. סרך היחד היא מגילה הדנה בחוקי הקהילה עצמה עד לגילוי מגילות כת היחד לא היתה בגדר כת מסתורית ולא היה ידוע רבות עליה.המגילה דנה בקבלת חברים חדשים ארוחות משותפות וחיי פרישות

מגילת הנחושת,ספרות כיתתית סרך כלומר תקנות של כת ,היתה.שרכים אלה הן תקנות הכיתתיות

ספרות נוספת שהתגלתה היא ספרות פשרים ,אלה הם ספרי פרשנות לספרי התורה ישעיהו חבקוק נחום וכן ספר תהילים הנחשב לספר נבואי,

אך אלה הם פירושים חיצוניים ,המגלים בפנינו יהדות שלא הכרנו יהדות המאמינה בגלגלול נשמות בחיי העולם הבא,בקיומו של שטן וכוחות אלוהיים רבים.

ספרות נוספת שנמצאה הם הספרים החיצוניים עליהם עוד נדון במאמר נפרד. ספרים אלה היו אסורים ביהדות לכן גם לא נכנסו לקנון הספרות המקרא בין הספרים ספר טוביה ,יהודית, ספר חזון עזרא ,וספר היובלים ,המגלה לנו עובדות רבות על משיח מועדים וחוקי היהדות


כת האיסיים והפארק הלאומי קומראן שופך אור על תקופה בין חשובות בעם ישראל ,משך שנים ארוכות המחשבה השלטת ובראשה סוקניק אשר חפר וריכז את המחקר באתר,כי קהילת האיסיים היתה קהילה שיתופית ביסודה, אולם עם השנים התפתחה תיאוריה מקבילה אשר הלכה והתחזקה ,כי קהילת יחד או כת האיסיים הם למעשה צדוקים או בני כהנים (וכאן הקשר המופלא בין כת זו ליוחנן המטביל ולישו). האיסיים רואים היטהרות גם של הנפש והגוף והפרודים יחדיו. היטהרות הנפש היא גם היטהרות הגוף .

ספרות רחבה מאוד נכתבה בנושאי טהרה לוח שנה מועדי חגים מועדים, כל אלה בנוסף לכך חוקי הטהרה הנוקשים ...מזכירים מאוד את חוקי ספר דברים. ושמות.


האיסיים רואים היטהרות גם של הנפש הפרודים לא .רואים הבדל בין הנפש והיטהרות פיזית.

מגילה ארוכה במיוחד היא מגילת המקדש הדנה בנושאי בניית המקדש וחוקי דברים 12-22 לפי צורת הכתיבה בגוף ראשון ניתן להסיק כי מחבר המגילה הוא כוהני,ומכאן חלק מהמחשבה החדשה כי אנשי כת קומראן באו כנראה ממשפחות כהונה.

מגילות ההודיות נפתחות במילים אודה ה אלה הם מזמורים המרמזים הודיה לאלוהים של אחד מבני הכת,שוב גם בספרי ההודיות יש שימוש בשפת סוד,אור וביטויים מיסטיים המאפיינים את כת היחד.

מגילות נוספות המופיעות במגילות ים המלח הוא מלחמת בני אור בבני חושך מלחמה בן הצדק לחושך, מלחמה זו תתחולל באחרית הימים ,וכי בתום סבב המלחמה השביעי יתרחש הניצחון של בני האור, שיוכלו לחזור לירושלים עיר בית המקדשצפייה 10 תגובות

Comentarios


bottom of page