top of page
  • תמונת הסופר/תmichael skir

המוחרקה ואליהו הנביא בכרמל

המוחרקה ואליהו הנביא

היום נטייל בכרמל אולם בכרמל שהכרנו בבתי הספר,אלא נטייל כאילו היינו עם תיירות פרטי משלנו

המוחרקה המסדר הכרמליתי ואליהו הם נושאים מעניינים כל אחד בפני עצמו ,אנסה להרחיב ולספר על המוחרקה ועל המסדר הכרמליתי כאילו מדריך תיירות פרטי לוקח אתכם ברחבי הארץ


המסדר הכרמליתי רואה בכרמל את מקום מושבו ,ואת הנביא אליהו את פטרונו הרוחני ,לכן כל כרמליתי רואה בהר קדושה ,גם אנחנו היהודים רואים בהר הכרמל סמל ללוחמה ולקדושה .


מלכים א י"ח 15-46 מסופר את סיפורו של אליהו לוחם את מלחמתו בבעל ,לפי האמונה הסיפור המקראי התחולל כאן בקרן הכרמל .

אליהו כן שמו הוא הנביא המנבא את כוחו של האל

אל הוא יהוה שמו המפורש אני הוא האלוהים .אליהו תמיד מצטייר כלוחם כמנבא הכוח האלוהי .

עוד נדבר רבות על הנביא אליהו ועל התקופה בה הוא שלט .

זה 80 שנה שעם ישראל נמצא בתקופת פילוג ,אולם ישראל המקרא לא חושף כי אחאב היה מלך לוחם ,מלך שקשר קשרים עם מצריים ועמי האזור ובזמנו ישראל הגיעה לשיאה, אולי דווקא המקרא מנסה להתריס כלפיו, להאשים את אחאב בהתקרבות לפגאניות ,אולם מדוע חטא אחאב יותר מאשר דוד למשל או שלמה, מדוע מצטייר בעיננו תמיד אחאב כאיש הרע ,מלכי ישראל ויהודה מאסו ב 'ה משה אברהם גם הם התחתנו עם נשים זרות לעם ישראל

אליהו הוא הנביא זכור לטוב ,אומרים בקידוש ,יותר מכך כסא אליהו הוא כסא הכבוד ,עליו מתבצע ברית המילה ,מכיוון שאליהו הוא הנביא המאשים את ישראל בהפרת הברית והנה הכיסא כסא אליהו הוא מחדש הברית בין אלוהים לאליהו ,

מלכים 7 ספור האלמנה ובנה מזכיר כל כך את סיפור בן האלמנה באוונגליונים.אליהו הנמצא בארץ לא לו אלא דווקא שם בארץ הצידונים ביתה של איזבל מבצע נס מדהים ,הוא מבקש מהאלמנה לחם ומים ,זוהי שנת בצורת ,הניסיון שמעמיד כאן את האישה הצידונית הוא כמעט בלתי אנושי אך היא מגישה לו אך לחם חסר אין לה שמן וקמח ,יותר מכך בנה מוטה למות ממחסור באוכל ,אך אליהו מבטיח לה כי לא יחסר לה דבר .אליהו מחייה את בנה המת של האלמנה ...מאוחר יותר יחיה ישו את לזרוס ...


נחזור למלכים א יח אליהו ואחאב מנהלים קרב .אליהו מיד באופן קיצוני ,מוחלטות, אליהו הוא איש של קצוות ,צריך לבחור .

אליהו טוען שהוא לבד .לבד מול כל נביאי הבעל 450 במספר...זה לא בדיוק נכון ,עובדה שעובדיה בעצמו החביא כ 100 במערה .

אליהו מזכיר קצת אותנו הוא מגזים הוא בודד, הוא לוחם ,הוא איש קצוות ,הוא איש צדק .הניסון נכשל ונביאי הבעל מפסידים ,אליהו לועג לנביאים מיחס להם תכונות אנושיות פסוקים כ"ז כ"ח ,אליהו ממלא כדים מים סביב המזבח למרות שאין מים ,זוהי שנת בצורת ,העצים רטובים ,אליהו בוחן את הנביאים עד הקצה .


צפייה 10 תגובות

Comentarios


bottom of page